Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний розповідає про перший досвід роботи наших артилеристів з американською САУ М109.

Самохідні гаубиці М109А3, надані у рамках міжнародної технічної допомоги Норвегією, вже на передовій, з високою точністю вражають цілі та знищують ворога.

Як відзначають мої артилеристи, ключова відмінність цих гармат від радянських зразків, – те, що вони зроблені для людей. Незважаючи на те, що ці самохідні гаубиці були виготовлені ще у 1960-70-х роках, у них вже замість важелів – кермо, замість механічної – коробка автомат. На зимовий час, коли можливе обледеніння корпусу, розробники злегка прорезинили його, щоб екіпаж не сковзував. Солдати раділи навіть таким простим елементам, як наварені по краям башти кошики для особистих речей.

Стосовно технічних характеристик, то гаубиці М109А3 мають більший, порівняно з радянськими аналогами, калібр та потужніший боєприпас. Дальність стрільби складає до 22 км. Але у подальшому ми можемо використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують цю відстань. Досвідчені артилеристи відзначають також зручність зарядів, які є герметичними та абсолютно ідентичними, що впливає на точність розльоту при пострілах.

Мої люди з легкістю за один тиждень опанували М109А3.

Щиро вдячний Норвезькому Народу за дієву допомогу!

Розраховую на подальшу підтримку країн-партнерів у засобах вогневого ураження противника, чия перевага в артилерії та реактивних системах залпового вогню є головною причиною наших втрат. Без негайного постачання далекобійної артилерії та РСЗВ нам дедалі складніше стримувати агресора.

Текст і фото зі сторінки: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine


M109A3 self-propelled howitzers, provided as part of Norway’s international technical assistance, are already at the frontline, hitting targets with high accuracy and destroying the enemy.

As my artillerymen note, the key difference between these guns against soviet models is that they are made for people. Despite the fact that these self-propelled howitzers were manufactured in the 1960s and 1970s, they already have a steering wheel instead of levers, and instead of a mechanical gearbox – the automatic one. For the wintertime, when the hull icing is possible, the designers rubbed it lightly so that the crew did not slip. Soldiers rejoiced even with such simple elements as baskets for personal belongings welded on the edges of the turret.
In terms of technical characteristics, M109A3 howitzers have a larger caliber and more powerful ammunition compared to Soviet alternatives. The firing range is up to 22 km. But in the future, we can use active rocket projectiles that will increase this range. Experienced artillerymen also note the convenience of propellant charges that are sealed and absolutely identical, which affects the accuracy of fire.
My people easily mastered M109A3 in one week.
I am sincerely grateful to the Norwegian People for their effective assistance!

I expect further support of partner nations in the assets for the fire engagement of the enemy, whose advantage in artillery and multiple launch rocket systems is the main reason for our losses. Without the immediate supply of long-range artillery and MLRS, we find it increasingly difficult to deter the aggressor.